Analysförteckning

Sök på bokstav:

Fryssnitt/ofixerat vävnadsmaterial Patologen
Analyserande lab:

PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:

Patologi allmän

Provtagningsmaterial:

provtagningsrör/kärl i plast med tätslutande lock

Omhändertagande: Fryssnitt och ofixerat vävnadsmaterial

Fryssnitt görs på ofixerad vävnad, som insänds under pågående operation, där svaret är avgörande för operationens fortsatta utformning.
Fryssnitt föranmäls till laboratoriet tfn 035-131872.
Provet lämnas direkt till personal på laboratoriet. Uppgift om patientens personnummer (tio siffror) och namn lämnas samtidigt.

Markera på remissen i rutan för "Fryssnitt" och ange telefonnummer till mottagare av svar. Uppgifter om sjukhistoria, operationsfynd och frågeställning är viktiga för snabb handläggning.
Svar lämnas direkt till opererande läkare via telefon inom cirka 15-20 minuter per insänd vävnadsbit räknat från provets ankomst till patologlaboratoriet. Det avgivna svaret skickas även skriftligt.

Ofixerat vävnadsmaterial föranmäls till laboratoriet tfn 035-131872 Provet lämnas direkt till personal på laboratoriet. Uppgift om patientens personnummer (tio siffror) och namn lämnas samtidigt.
Vävnad som ej ska fixeras är:
1. Fryssnitt/ snabbsvar under pågående operation
2. Mammarpreparat Alla
3. Njure Tumör
4. Testis Tumör eller malignitetssupekt
5. Lymfkörtlar Malign eller suspekt malign. Oklart förstorade. OBS! Lymfkörtlar tillhörande operationsfall ovan kan fixeras. Se dokument för omhändertagande av lymfom.
6. Mjälte Vid lymfom
7. Uterus med tumör
8. Ovarialtumörer
9. Cystektomi
Svarstid: 15-20 minuter / vävnadsbit, vid fryssnitt
Pris: Färskt 260 kr, Frys 917 kr + respektive preparatkostnad
Ackrediterad: Ja
Biobank: Ja
Uppdaterad 2017-02-22 kl 12:02