Analysförteckning

Sök på bokstav:

F-Clostridium difficile PCR
VAS Provkod: Clotox
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Plaströr med sked, brun kork

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Faeces tas med skeden som sitter fast i locket på röret. Mängden faeces som behövs motsvarar ca 2 hasselnötter. Fyll ej röret. Stoppa ner avföringen i röret och skruva på locket ordentligt. Förvara provet i kyl.
Metod: PCR-analys som påvisar gener för toxin A och toxin B.
Kommentar/mer info:

Den viktigaste orsaken till svårare diarré i samband med antibiotikabehandling är överväxt av bakterien Clostridium difficile. C. difficile är en anaerob bakterie som kan spridas nosokomialt. Bakterien finns hos 2 % av frisk vuxen normalbefolkning, hos barn mindre än 2 år anses den tillhöra normalfloran. Patogena stammar producerar toxiner av åtminstone två typer (A och B) och kan ge upphov till diarré/kolit och pseudomembranös kolit som komplikation till antibiotikabehandling.Se länk till hygienrutiner nedan:

» Tilläggsinformation
Svarstolkning: Ca 1-2 % av proverna får ett icke konklusivt analysresultat efter primär analys. Dessa prover preliminärsvaras och kompletterande analysresultat rapporteras efter 2 dygn.
Svarstid: 1 - 2 dygn. Prov som anländer till laboratoriet senast kl 7:15 svaras ut samma dag ca kl 14:00.
Analysfrekvens: Må - lö
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2016-05-26 kl 12:55 av Annelie Bajkusa