Analysförteckning

Sök på bokstav:

Endometrieutstryk
Analyserande lab:

CYT

Klinisk patologi/cytologi
Länssjukhuset Halmstad
035 -131874 eller 44
Remiss:

Vaginalcytologi eller Gynekologisk cellprovskontroll

Remiss hittar du under tilläggsinformation.
Provtagningsmaterial:

Ett rör med NaCl och eventuellt om material finnes ett rör med CytoLyt

Provtagning: Utstryken fixeras omedelbart i 95% etanol i 30 minuter. Därefter lufttorkas de och insädes till lab.
Kommentar/mer info:

Lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning

Svarstid: 99% inom 20 dagar
Pris: Abonnemang 489 kr, övriga 622 kr
Ackrediterad: Ja
Biobank: Ja
Uppdaterad 2017-02-22 kl 11:54