Analysförteckning

Sök på bokstav:

Faeces hälsokontroll
VAS Provkod: FHKoll
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Plaströr med sked, brun kork

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Ta en ”teskedsstor” bit avföring med skeden som sitter fast i locket. Stoppa ner avföringen i röret och skruva på locket ordentligt. Kyl, provet bör vara laboratoriet tillhanda inom ett dygn.
Indikation: Prov tas vid hälsokontroller av exempelvis livsmedelsarbetare efter utlandsresa.
Metod: PCR
Kommentar/mer info:

Hälsokontroll innebär att faeces undersöks med avseende på förekomst av Salmonella, Shigella/Enteroinvasiv E.coli (EIEC), Campylobacter jejuni/coli, Enterohemorragisk E.coli (EHEC) samt Yersinia enterocolitica.

Shigella och EIEC är närbesläktade och kan ge upphov till likartade symptom vid tarminfektion. I svensk smittskyddslag är Shigella anmälningspliktig men inte EIEC. Vår PCR-baserade metod kan inte skilja på dem och alla positiva prover preliminärsvaras därför med fynd av Shigella/Enteroinvasiv E.coli (EIEC). Sedan odlas provet för isolering av Shigella. Resultat av odling meddelas i slutsvaret och endast fynd av Shigella skall anmälas enligt smittskyddslag.

Svarstid: 1 - 3 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2015-03-05 kl 11:40 av Annelie Bajkusa