Analysförteckning

Sök på bokstav:

Helicobacter pylori antigen
VAS Provkod: HeliAg
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Plaströr med sked, brun kork

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Faeces tas med skeden som sitter fast i locket på röret. Mängden faeces som behövs motsvarar ca 2 hasselnötter. Fyll ej röret. Stoppa ner avföringen i röret och skruva på locket ordentligt. Förvara provet i kyl. Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom ett dygn.
Metod: Enzyme immunoassay (EIA), H. pylori antigen påvisas med hjälp av monoklonala antikroppar.
Kommentar/mer info:

Antigen-påvisning rekommenderas för diagnostik av pågående infektion och kolonisering med H. pylori, samt för kontroll av antibiotikaeffekt, den rekommenderas särskilt för barn där serologin har låg känslighet. Även för patienter med tidigare behandlingsförsök eller tveksam serologi är antigentesten mycket användbar. Känslighet och specificitet är 90-95%.

Antibiotika och protonpumpshämmare undertrycker Helicobacter pylori och ökar risken för falskt negativt svar. Antigentest bör därför ha tagits tidigast 2 veckor efter avslutad behandling med protonpumpshämmare och tidigast 4 veckor efter avslutad antibiotikabehandling för att ett negativt svar skall vara tillförlitligt.

Svarstid: 1 - 5 dygn
Analysfrekvens: 2 gånger / vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Nej
Uppdaterad 2017-03-08 kl 08:26 av Annelie Bajkusa