Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Helicobacter pylori, serologi
VAS Provkod: HeliAk
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul kork

Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn. » Provtagningsmaterial
Provtagning: Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 200 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Indikation: Med antikroppsbestämning kan man påvisa om en person någon gång varit infekterad med H. pylori. Känsligheten brukar anges till 80-95% och specificiteten till 80-95%.

För barn är känsligheten sämre än för vuxna.
Metod: Kvantitativ bestämning (EIA) av IgG-antikroppar mot H. pylori.
Svarstolkning: Negativt resultat: < 16 RE/ml
Gränsvärde: ≥16<22 RE/ml
Positivt resultat: ≥ 22 RE/ml
Svarstid: 1 - 7 dygn
Analysfrekvens: 1 gång / vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-10-19 kl 02:32 av Annelie Bajkusa