Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Hepatit C
VAS Provkod: HepC
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul kork

Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn. » Provtagningsmaterial
Provtagning: Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Vänd varsamt 8-10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 250 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Indikation: Hälsokontroll och vid misstanke om HCV sjukdom. Screen av nya blodgivare. Vid stickskada kontrolleras både patienten och skadad personal. Pappersremiss ska användas. Ring mikrobiologen (tel 035-13 18 50) och meddela att prov kommer. » Tilläggsinformation
Metod: Antikroppar påvisas med ECLIA (elektrokemiluminiscensimmunanalys).
Kommentar/mer info:

Önskas analyskombination, välj provkod enligt nedan:
(1 SST - rör, gul kork)

Hepatit B (HBsAg)+C....................................... HBVHCV
Hepatit A+B (HBsAg)+C+E...............................HepA-E
HIV + Hepatit B (HBsAg)+Hepatit C..................HIVBC

Hepatit C-virus sprids i huvudsak som blodsmitta. Det har stor utbredning bland iv-missbrukare och har gett upphov till transfusionshepatit. Hepatit C virus kan i sällsynta fall även smitta genom sexuell kontakt eller från mor till barn. Inkubationstiden är 1-3 månader.

Svar lämnas inom 1 - 3 dagar. Akut undersökning kan göras efter telefonkontakt och då lämnas svar inom 1-3 timmar. Vissa prover skickas till annat laboratorium för kompletterande tester - svar fås då inom 14 dagar.

Man kan inte skilja på akut, kronisk eller utläkt infektion med antikroppstester. Vid positivt antikroppstest utförs konfirmerande analys med immunoblot och beroende på utfallet av denna kan virus-RNA PCR-test komma att rekommenderas. HCV-RNA PCR-testet kan också användas vid misstänkt HCV-infektion hos individer med nedsatt immunförsvar då antikroppstest varit negativt. PCR prover skickas till annat laboratorium (se analys: Hepatit C RNA-påvisning, PCR, kvantitativ).

Infektion med Hepatit C ska anmälas enligt smittskyddslagen. Hygienriktlinje: se länk till extranätet nedan. 

» Tilläggsinformation
Svarstid: 1 - 3 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre, akuta prov dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-04-11 kl 10:37 av Annelie Bajkusa