Analysförteckning

Sök på bokstav:

Herpes simplex virus, PCR
VAS Provkod: HSHZPC
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Eswab rosa kork

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Blåsinnehåll/blåsbottenskrap eller sekret från misstänkta lesioner. Pinnen skrapas i blåsan/lesionen och sätts därefter i transportröret.
Metod: Påvisande av DNA för herpes simplexvirus med PCR-teknik
Kommentar/mer info:

Herpes simplexvirus (HSV) förekommer globalt. Människan är enda värd. Viruset finns i två närbesläktade former, herpes simplexvirus typ 1 (HSV-1) och herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2). HSV-1 ger vanligtvis sår på läpparna (munsår), medan HSV-2 oftast ger upphov till sår på könsorganen, s.k. genital herpes. Smittämnena är mycket vanliga, 50-90% av alla vuxna har antikroppar mot HSV-1 och 15–30% av förstagångsgravida mot HSV-2. 

För diagnostik av cerebrala HSV- infektioner se länk nedan

» Tilläggsinformation
Svarstid: 1 - 4 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-07-12 kl 11:09 av Annelie Bajkusa