Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-HTLV, Humant T-lymfotropt virus
VAS Provkod: HTLV
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul kork

Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn. » Provtagningsmaterial
Provtagning: Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Vänd varsamt 8-10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 250 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Indikation: Hälsokontroller och vid misstanke om sjukdom.
Screen av nya blodgivare
Metod: Antikroppar bestäms med ECLIA (elektrokemiluminiscensimmunanalys).
Kommentar/mer info:

HTLV I och HTLV II är virus med låg smittsamhet. De kan överföras från människa till människa vid samlag eller från mor till barn, i huvudsak genom amning. Virus kan också överföras via blod t.ex. via blodtransfusion eller om man delar spruta med en smittad person. Inkubationstiden från smitta till symtomdebut är i de flesta fall mycket lång, 20-30 år.

Infektion med HTLV skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Svarstid: 1 - 3 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-04-11 kl 10:25 av Annelie Bajkusa