Analysförteckning

Sök på bokstav:

vB-Blodgas (Syrabasstatus)
VAS Provkod: BLGVB
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1 (kommentarsfält)

Provtagningsmaterial:

Spruta med titrerat Li-heparin (fylls enligt rekommendation för aktuell spruta) eller Li-heparinrör (LH) 4,0 mL mörkgrön propp

Provtagning: Röret ska fyllas tills vakuum tar slut.
Kommentar/mer info:

Spruta/Heparinrör lämnas omedelbart till laboratoriet.
Får ej avproppas.

I vB-Blodgas ingår pH, pCO2, Bikarbonat stand, Basöverskott, Hb.

Vid vB-Blodgas ges i normalfallet ej svar på pO2, SO2, p50.

Komplettering
Blodgas i spruta kan kompletteras med Natrium, Kalium, Klorider, Calciumjon, Laktat och Glukos.
Beställes i VAS på resp VAS beställningskod:
ABLEL
APLAKT
APGLU

Beställ på pappersremiss i kommentarsfält.

Referensintervall:
 vB-pH: 7,35 - 7,45
  
vB-pCO2:  kPa
   Saknas
  
vB-Bikarbonat- standard:  mmol/L
   22 - 27
  
vB-Basöverskott (BE):  mmol/L
   -3,0  - +3,0
  
aB-Hb: g/L
<1 dag: 150 - 240
2-6 dgr: 140 - 220
7-13 dgr: 130 - 200
14-365 dgr: 100 - 140
1-9 år: 100 - 150
10-16 år: 110 - 160
Kvinnor: 117 - 153
Män: 134 - 170

 

Analysfrekvens: Akut
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-12-18 kl 02:29 av Rosita Ivarsson