Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Calciumjon (Joniserat Calcium)
VAS Provkod: CAJON
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Provtagning: Röret ska fyllas tills vakuum tar slut, minst till 13 mm från proppens nedre kant.

OBS! kan ej tas i microtainerrör
Kommentar/mer info:

Undvik stas vid provtagning.

Röret får ej avproppas.
Ska centrifugeras direkt efter 30 min.

Centrifugerat prov hållbart 1 dygn.

Analysen kan även utföras på aB/vB-Blodgaser.

Enhet: mmol/L
Referensintervall:
0-1 dgr: 1,06 - 1,34
2-3 dgr: 1,10 - 1,42
4-30 dgr: 1,20 - 1,48
31-90 dgr: 1,22 - 1,52
91-365 dgr: 1,16 - 1,43
≥1 år: 1,15 - 1,33
Vid pH 7,4:  
0-1 dgr: 1,06 - 1,34
2-3 dgr: 1,10 - 1,42
4-30 dgr: 1,20 - 1,48
31-90 dgr: 1,22 - 1,52
91-365 dgr: 1,16 - 1,43
≥1 år: 1,16 - 1,35
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-04-26 kl 08:41 av Rosita Ivarsson