Analysförteckning

Sök på bokstav:

F-Calprotektin
VAS Provkod: CALPRO
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3

Provtagningsmaterial:

Plaströr med sked Websesam art nr 53911

ca 5 gr (som 2 ärtor) faeces
Kommentar/mer info:

OBS! Alla prover ska vara märkta med datum och tidpunkt.

Hållbart i kyla 4 dygn.

Vid förvaring >4 dygn fryses provet.

Enhet: µg/g
Referensintervall:

 

0 - 149 

Värden mellan 100 och 150 µg/g bör följas upp med nytt prov.

Analysfrekvens: 3-4 gånger/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-04-04 kl 02:47 av Rosita Ivarsson