Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-Celler
VAS Provkod: CELL
Analyserande lab:

KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Provtagning: Blodutstryk från EDTA-rör görs och bifogas om prov inte anländer till laboratoriet inom 8 tim (4 tim om provet är taget i mikrotainer-rör).
Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Vid manuell bedömning av B-Celler, stav/seg är referensintervallet
för Neutrofila, stavkärniga: 0 - 0,49 x 109/L

Referensintervall:
Neutrofila gran: x 109/L
≤6 dgr: 4,50 - 27,00
7-90 dgr: 1,60 - 17,00
91-365 dgr: 1,60 - 4,80
1-4 år: 1,60 - 6,00
5-9 år: 2,40 - 6,00
10-16 år: 1,20 - 6,50
Vuxna: 1,70 - 7,50
   
Lymfocyter: x 109/L
≤6 dgr: 3,00 - 13,50
7-90 dgr: 3,00 - 8,40
91-365 dgr: 4,00 - 8,40
1-4 år: 1,80 - 8,40
5-9 år: 1,80 - 5,00
10-16 år: 1,50 - 4,70
Vuxna: 1,10 - 4,80
   
Monocyter: x 109/L
≤6 dgr: 0,50 - 5,40
7-90 dgr: 0,40 - 5,40
91-365 dgr: 0,40 - 1,80
1-4 år: 0,20 - 1,80
5-9 år: 0,20 - 0,80
10-16 år: 0,10 - 0,80
Vuxna: 0,10 - 1,00
   
Eosinofila gran: x 109/L
≤6 dgr: 0,10 - 2,50
7-365 dgr: 0,10 - 1,00
1-10 år: 0,30 - 0,80
11-16 år: 0,10 - 0,60
Vuxna: 0,10 - 0,60
   
Basofila gran: x 109/L
  0 - 0,10
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:21 av Joel Holm