Analysförteckning

Sök på bokstav:

SemP-Celler, fertilitet
Analyserande lab:

KEM (Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

Fertilitetsutredning

Finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats. » Remisser för utskrift
Provtagningsmaterial:

Falcon-rör polypropylen 50 mL

Kan beställas från Klinisk kemi Vbg tfn 0340-48 14 78
Provtagning: Patientanvisningar, se remiss
Kommentar/mer info:

Utförs endast i Varberg efter tidsbeställning tfn 0340-48 14 78.

Referensintervall:

Se remissvar

Analysfrekvens: Tidsbeställning
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:23 av Joel Holm