Analysförteckning

Sök på bokstav:

Ledv-Celler
VAS Provkod: CELLL
Analyserande lab:

KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Ledvätska

Provtagningsmaterial:

Na-Heparin-Fluoridrör (FH) 5 mL grå propp

Provtagning: Röret fylls endast till hälften. Minimimängd 1 mL.
Blanda röret noga.
Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Prov hållbart i rumstemperatur till påföljande dag.

Om Ledv-Glukos eller Ledv-Laktat ska analyseras på samma rör lämnas provet omedelbart till laboratoriet.

 

Enhet: x 10E9/L
Referensintervall:
Leukocyter: 0 - 0,1
Analysfrekvens: Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-02-16 kl 03:42 av Joel Holm