Analysförteckning

Sök på bokstav:

Hb(B)-COHb (Kolmonoxidhemoglobin)
VAS Provkod: COHB
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3 (övriga analyser)

Provtagningsmaterial:

Li-Heparinrör (LH) 4 mL mörkgrön propp

Artärblod tas i hepariniserad spruta.
Provtagning: Röret ska fyllas tills vakuum tar slut.
Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Lämnas omedelbart till laboratoriet.

Anges i % av totalmängd hemoglobin.

Enhet: %
Referensintervall:
Icke rökare:  0,5 - 1,5 av total Hb
Analysfrekvens: Akut
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:25 av Joel Holm