Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Cystatin C
VAS Provkod: CYSTC
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 2

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Resultat rapporteras även som GFR se Pt-GFR (Cystatin C) norm

Enhet: mg/L
Referensintervall:
Anges ej
Analysfrekvens: Vardagar
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:26 av Joel Holm