Analysförteckning

Sök på bokstav:

Pt-GFR (Cystatin C) norm
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Kommentar/mer info:

Erhålls vid beställning av S-Cystatin C.

Enhet: mL/min/1,73 m²
Referensintervall:
0-1 år: Ref.int. saknas
2-17 år: >85
18-50 år: >79
>51 år: >59
Svarstolkning: GFR <60 mL/min/1,73m2 uppmätt vid två tillfällen med tre månaders mellanrum definieras som kronisk njursjukdom stadium tre.

Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60 mL/min/1,73 m2 talar för njursjukdom.

För beräkning av absolut GFR se: » Tilläggsinformation
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-01-08 kl 07:44 av Joel Holm