Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-D-dimer
VAS Provkod: DDIMER
Analyserande lab:

KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

Na-Citratrör (9NC) 2,7 mL ljusblå propp

OBS! Rören vänds noggrant och försiktigt 3-4 ggr.
Kommentar/mer info:

Lämnas till laboratoriet för centrifugering inom 30 min.

Prov som ska transporteras vidare avpipetteras före transport.

Förvaras i rumstemperatur.

Vid förvaring > 8 tim fryses plasma direkt efter centrifugering.

Lätt förhöjda värden ses vid graviditet.

Enhet: mg/L
Referensintervall:
0 - 0,50
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-04-16 kl 07:20 av Joel Holm