Analysförteckning

Sök på bokstav:

Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
VAS Provkod: Finhsm resp Futlsm
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Plaströr med sked, brun kork

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Faeces tas med skeden som sitter fast i locket på röret. Mängden faeces som behövs motsvarar ca 2 hasselnötter. Fyll ej röret. Stoppa ner avföringen i röret och skruva på locket ordentligt. Förvara provet i kyl. Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom ett dygn.

För en korrekt handläggning av provet på laboratoriet är det viktigt att remissen är fullständigt ifylld. Det gäller även uppgifter under ”Kliniska data”. t.ex.
När debuterade symptomen?
Andra symptom än lösa avföringar?
Om utlandsresa, till vilket land?
Antibiotikabehandling?
Indikation: Prov tas vid diarré och vid rutinmässig kontroll av adoptivbarn. Vid trolig inhemsk smitta välj provkod Finhsm, vid trolig utlandssmitta välj provkod Futlsm.
Metod: PCR
Kommentar/mer info:

Vid Diarré inhemsk smitta (Finhsm) analyseras Salmonella, Campylobacter jejuni/coli, Yersinia enterocolitica, Shigella/Enteroinvasiv E. coli (EIEC), Enterohemorragisk E. coli, Giardia intestinalis och Cryptosporidium parvum/hominis.

Vid Diarré utlandssmitta (Futlsm) analyseras allt som ingår i inhemsk smitta samt Entamoeba histolytica, Enteroaggregativ E. coli (EAEC) och Enterotoxigen E. coli (ETEC).

EAEC och ETEC är vanliga orsaker till så kallad turistdiarré.

Shigella och EIEC är närbesläktade och kan ge upphov till likartade symptom vid tarminfektion. I svensk smittskyddslag är Shigella anmälningspliktig men inte EIEC. Vår PCR-baserade metod kan inte skilja på dem och alla positiva prover preliminärsvaras därför med fynd av Shigella/Enteroinvasiv E.coli (EIEC). Sedan odlas provet för isolering av Shigella. Resultat av odling meddelas i slutsvaret och endast fynd av Shigella skall anmälas enligt smittskyddslag.

Vid första fyndet av Shigella och EHEC hos inneliggande patienter lämnas telefonsvar omedelbart.

Observera att infektion och bärarskap med Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, EHEC, Giardia intestinalis, Cryptosporidium och Entamoeba histolytica är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Närliggande analyser, se dessa sökord:
Faeces vårdhygienisk screen
MRGN
VRE
Faeces Hälsokontroll

Ackrediterat: Salmonella, Shigella/Enteroinvasiv E. coli (EIEC), Enterohemorragisk E. coli (EHEC), Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni/coli, Enteroaggregativ E. coli (EAEC) och Enterotoxigen E. coli (ETEC).

Ej ackrediterat: Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum/hominis och Entamoeba histolytica.

Svarstid: Samtliga prover besvaras med preliminär- eller slutsvar efter ca ett dygn. I vissa fall slutsvaras provet med kompletterande information efter 2 - 3 dygn. Vissa fynd meddelas via telefonsamtal efter ett dygn.
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2018-06-19 kl 08:14 av Annelie Bajkusa