Analysförteckning

Sök på bokstav:

U-Dextropropoxifen
Analyserande lab:

KEM (Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

Klinisk kemi 5

Provtagningsmaterial:

2 x 10 mL urin avskilt i plaströr

Mediq art nr 50206
Kommentar/mer info:

Urinprovtagning övervakas för att utesluta manipulation av provet.

* Ackrediteringen avser Dextropropoxyfen screening.

Screeningresultat lämnas som NEG eller VER. Vid VER skickas provet till annat ackrediterat  laboratorium för verifierande analys om inget annat angivits på remiss eller i avtal.

Referensintervall:
NEG
Svarstolkning: Screening: Gränsvärde <300 µg/L.

Verifiering: Gränsvärde <150 µg/L
Analysfrekvens: Vardagar
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:27 av Joel Holm