Analysförteckning

Sök på bokstav:

DNA Faktor V (FV) genotyp, DNA FaktorV (FV) c.1691G>A
VAS Provkod: FAKTV
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt Trombosutredning

Remiss Trombosutredning finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats. » Remisser för utskrift
Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Provtagning: Patienter som erhållit blodtransfusion kan ha rester kvar av blodgivarens DNA. Vänta med provtagning minst 48 timmar.
Patienter som är benmärgstransplanterade har leukocyter i sitt blod som kommer från donatorn. Om analysen baseras på ett blodprov från dessa patienter kan en genotypbestämning bli felaktig. I förekommande fall bör därför även ett kindskrap (buccalskrap) tas utöver blodprov. Beställare av kindskrap hänvisas till Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för provtagning och analys. » Tilläggsinformation
Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Referensintervall:

se remissvar

Analysfrekvens: 1 gång/2 veckor
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-01-30 kl 04:03 av Rosita Ivarsson