Analysförteckning

Sök på bokstav:

DNA Hemokromatos (HFE) genotyp, DNA Hemokromatos (HFE) c.845G>A, DNA Hemokromatos (HFE) c.193A>T, DNA Hemokromatos (HFE) c.187C>G
VAS Provkod: HEMOKR
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

OBS!!
Provtagning ska ske genom kindskrap om patienten är benmärgstransplanterad eller om patienten inom de senaste 48 tim fått blodtransfusion.
Remiss: Kindskrap-DNA genotyp. Provtagningen utförs vid Klinisk kemi i Fbg, Hstd, Kba, Vbg » Remiss: Kindskrap-DNA genotyp.
Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

*OBS!
Ackrediteringen gäller endast
HFE c.845G>A och
HFE c.187C>G

Referensintervall:

se remissvar

Analysfrekvens: 1 gång/ 2 veckor
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:28 av Joel Holm