Analysförteckning

Sök på bokstav:

DNA Laktosin-tolerans (LTC) genotyp, DNA Laktosintolerans (LTC) g.-13910C>T
VAS Provkod: LAKTOI
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

OBS!!
Provtagning ska ske genom kindskrap om patienten är benmärgstransplanterad eller om patienten inom de senaste 48 tim fått blodtransfusion.
Remiss: Kindskrap-DNA genotyp. Provtagningen utförs vid Klinisk kemi i Fbg, Hstd, Kba, Vbg » Remiss: Kindskrap-DNA genotyp.
Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Vid upptäckt av variationer i  närliggande positioner utförs DNA-sekvensering.

Referensintervall:

se remissvar

Analysfrekvens: 1 gång/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:29 av Joel Holm