Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-Erytrocyter (EPK)
VAS Provkod: EPK
Analyserande lab:

KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Prov hållbart i rumstemperatur till påföljande dag.
Prov taget i mikrotainerrör hållbart 10 tim i rumstemperatur.

Enhet: x 10E12/L
Referensintervall:
≤6 dgr: 4,7 - 6,1
7-13 dgr: 4,3 - 5,5
14-30 dgr: 3,7 - 5,0
31-90 dgr: 3,3 - 4,6
91 dgr-2 år: 4,0 - 4,9
3-5 år: 4,1 - 5,2
6-16 år: 4,1 - 5,3
Kvinnor: 3,9 - 5,2
Män: 4,3 - 5,7
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:30 av Joel Holm