Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-1,25(OH)-Vitamin D, S-1,25 Dihydroxyvitamin D, S-Kalcitriol
Analyserande lab:

EXTERN KS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Provmottagningen L7:00
Karolinska universitetslaboratoriet Solna
171 64 Stockholm S

tfn 08 - 51 77 35 19 » www.karolinska.se/provtagningsanvisningar
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inom 2 timmar.

Vid förvaring >4 dygn fryses serum.

Uppdaterad 2018-05-28 kl 03:08 av Rosita Ivarsson