Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-1,25(OH)2-Vitamin D, S-1,25 Dihydroxyvitamin D, S-Kalcitriol
Analyserande lab:

EXTERN KS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Provmottagningen L7:00
Karolinska universitetslaboratoriet Solna
171 64 Stockholm S

tfn 08 - 51 77 35 19 » www.karolinska.se/provtagningsanvisningar
Remiss:

Konsult remiss

» Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Ljuskänsligt. Skyddas genom insvepning i folie.

Centrifugeras inom 2 timmar.

Serum fryses.

Uppdaterad 2016-02-28 kl 10:36 av Joel Holm