Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Fibrinogen
VAS Provkod: FIB
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

Na-Citratrör (9NC) 2,7 mL ljusblå propp

OBS! Rören vänds noggrant och försiktigt 3-4 ggr.
Metod: Koagulationsmetod
Kommentar/mer info:

Lämnas till laboratoriet för centrifugering inom 30 min.
Prov som ska transporteras vidare avpipetteras före transport.

Förvaras i rumstemperatur.

Vid förvaring > 8 tim fryses plasma direkt efter centrifugering.

Enhet: g/L
Referensintervall:
2,0 - 4,0
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:32 av Joel Holm