Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-FSH (Follitropin)
VAS Provkod: FSH
Analyserande lab:

KEM (Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Enhet: IE/L
Referensintervall:
Flickor: 
0-5 år: Referensintervall saknas
6-17 år:  
Tannerstadium 1: 0,6 - 4,3
Tannerstadium 2: 0,3 - 6,1
Tannerstadium 3: 0,1 - 7,7
Tannerstadium 4: 0,3 - 7,4
Tannerstadium 5: 0,4 - 9,1
Kvinnor 
≥18 år:  
Follikelfas: 3,5 - 13,0
Ovulationsfas: 4,7 - 22,0
Lutealfas: 1,7 - 7,7
Efter menopaus: 25,0 - 135,0
Pojkar: 
0-5 år: Referensintervall saknas
6-17 år:  
Tannerstadium 1: 0 - 1,6
Tannerstadium 2: 0 - 3,2
Tannerstadium 3: 0 - 6,6
Tannerstadium 4: 0,6 - 5,4
Tannerstadium 5: 0,8 - 7,7
Män: 
≥18 år: 1,5 - 13,0

 

Analysfrekvens: 1 gång/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2019-02-01 kl 04:01 av Rosita Ivarsson