Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-FSH (Follitropin)
VAS Provkod: FSH
Analyserande lab:

KEM (Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Enhet: IE/L
Referensintervall:
Före pubertet:
0 - 9 år: 0 - 2
10 - 15 år: 0 - 7
Kvinnor:
Follikulär fas: 3-12
Mid cykel: 5-25
Luteal fas: 1-12
Efter menopaus: 25 - 150
Män: 2-15
Analysfrekvens: 1 gång/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:33 av Joel Holm