Analysförteckning

Sök på bokstav:

Pt-GFR (Iohexol) norm (Iohexolclearance)
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

GFR (Iohexol) norm, vuxna

Finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats. » Remisser för utskrift
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Provtagning: För utförande på laboratoriet se rubrik Provtagning: » Tilläggsinformation
Kommentar/mer info:

För patientnära utförande av undersökningen på den egna avdelningen finns vårdriktlinje ”Iohexolclearance Vuxna - GFR (Iohexol) norm” tillgänglig på intranätet. Ytterligare information kan erhållas från laboratoriet på tfn 035-13 18 05.

Lathund för bestämning av provtagningar vid iohexolundersökningar på vuxna

 

Enhet: mL/min/1,73 m²
Referensintervall:
0-1 år: Ref.int. saknas
2-17 år: >85
18-50 år: >79
>51 år: >59
Svarstolkning: GFR <60mL/min/1,73m2 uppmätt vid två tillfällen med tre månaders mellanrum definieras som kronisk njursjukdom stadium tre.

Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60 mL/min/1,73 m2 talar för njursjukdom.

För beräkning av absolut GFR se » Tilläggsinformation
Analysfrekvens: 2-3 gång/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-01-08 kl 07:49 av Joel Holm