Analysförteckning

Sök på bokstav:

Ledv-Glukos
VAS Provkod: GLUL
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1 (kommentarsfält)

Provtagningsmaterial:

Na-Heparin-Fluoridrör (FH) 5 mL grå propp

Provtagning: Röret fylls endast till hälften.
Minimimängd: 1 mL.

Blanda röret noga.
Kommentar/mer info:

Centrifugeras inom 30 min och avskiljs från bottensats.

Om Ledv-Celler, ska analyseras på samma rör lämnas provet omedelbart ocentrifugerat till laboratoriet.

Referensintervall:
70 - 80 % av P-Glukosvärdet
Analysfrekvens: Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:15 av Joel Holm