Analysförteckning

Sök på bokstav:

Pt-Glukostoleranstest (OGTT)
Analyserande lab:

KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagning: För utförande på laboratoriet se rubrik Provtagning: » Tilläggsinformation
Kommentar/mer info:

Peroral tillförsel.

För patientnära utförande av undersökningen på den egna avdelningen finns vårdriktlinje ”Glukostoleranstest (OGTT)” tillgänglig på intra-/extranätet.
Ytterligare information kan erhållas från laboratoriet på tfn 035-13 18 05. 

Referensintervall:

se utlåtande

Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-25 kl 01:55 av Rosita Ivarsson