Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Hb, fritt
VAS Provkod: HBFRI
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3 (övriga analyser)

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Centrifugeras snarast.
Plasma avskiljs.
Centrifugera på nytt.
Plasma avskiljs.

Enhet: mg/L
Referensintervall:
0 - 50
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:17 av Joel Holm