Analysförteckning

Sök på bokstav:

F-Hb
VAS Provkod: FHB
Analyserande lab:

KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3

Provtagningsmaterial:

Actim F o B

Actim F o B rekvireras från Mediq.
Kommentar/mer info:

Specifik metod, används vid misstanke på blödning från nedre delen av mag-tarmkanalen.

Actim F o B rekvireras från Websesam.

Prov förvaras i kyla eller rumstemperatur och ska analyseras inom en vecka.

Referensintervall:
NEG
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2018-04-04 kl 02:50 av Rosita Ivarsson