Analysförteckning

Sök på bokstav:

Histopatologiska preparat i allmänhet
Analyserande lab:

PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:

Patologi allmän

Provtagningsmaterial:

Lägg i 4% buffrad formaldehyd 10 ggr preparatmängden Mediq 30 ml art.nr 55064, 40 ml art.nr 55065 och 150 ml art.nr 55094

Provtagning: Skriv patientens personnummer med 10 siffror och namn, på både burk och remiss.
Vid användande av reservnummer måste ålder och kön framgå av remisstexten då detta i många fall har stor betydelse för diagnosen.
Provtagningsdaum
Remitterande klinik
Provets innehåll
Kommentar/mer info:
Tillräckligt stor burk med vid öppning. Fixeringsvätska så att preparatet flyter, minst 5-10 ggr preparatvolymen.

 

SVF

 

Fall som ingår i Standardiserat Vårdförlopp (SVF), dvs. det finns en välgrundad klinisk misstanke om  tumör( som omfattas av SVF)måste detta anges tydligt på remissen. SVF anges lämpligen i rutan Frågeställning för att säkert observeras.

 

Svarstid: 80% inom 10 arbetsdagar
Biobank: Ja
Uppdaterad 2018-03-29 kl 03:01 av Anders Askerlund