Analysförteckning

Sök på bokstav:

Lever
Analyserande lab:

PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:

Patologi allmän

Provtagningsmaterial:

Lägg i 4% buffrad formaldehyd 10 ggr preparatmängden Mediq 30 ml art.nr 55064, 40 ml art.nr 55065 och 150 ml art.nr 55094

Omhändertagande: Prover som utgörs av nålbiopsier bör vara minst 2 cm långa. Hos vuxna bör mellannål/grovnål användas.
Kommentar/mer info:
Ange klinisk frågeställning och förmodad diagnos samt, i tillämpliga fall, resultat av leverprover (ASAT, ALAT, gamma-GT, ALP, virusserologi, autoantikroppar). Ange även alkoholkonsumtion, läkemedelsintag, diabetes och övriga sjukdomar samt eventuellt övervikt.

 

SVF

 

Fall som ingår i Standardiserat Vårdförlopp (SVF), dvs. det finns en välgrundad klinisk misstanke om  tumör( som omfattas av SVF)måste detta anges tydligt på remissen. SVF anges lämpligen i rutan Frågeställning för att säkert observeras.

 

Svarstid: 10 dagar för 90 % av provmaterialet
Pris: Abonnemang 1772 kr, Övriga 2108 kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2018-03-29 kl 01:17 av Anders Askerlund