Analysförteckning

Sök på bokstav:

Likvor
Analyserande lab:

CYT

Klinisk patologi/cytologi
Länssjukhuset Halmstad
035 -131874 eller 44
Remiss:

Cytologi allmän

Provtagningsmaterial:

provtagningsrör/kärl i plast med tätslutande lock

Omhändertagande: Provet skickas omgående i ett rör utan tillsats till laboratoriet.
SKICKA EJ PROVET I RÖRPOST!!!!!
Kommentar/mer info:

Bör ohändertas på laboratoriet inom 1 timma.

Sänd proverna så att de är på laboratoriet vardagar 8.00-15.00.

Kontakta helst cytologlaboratoriet 2 timmar innan provet tas.

Märk röret likvor.

 

 

Svarstid: 90% inom 10 arbetsdagar
Pris: Abonnemang 462kr, övriga 588 kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2018-07-11 kl 09:06 av Anders Askerlund