Analysförteckning

Sök på bokstav:

Lungbiopsi
Analyserande lab:

PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:

Patologi allmän

Provtagningsmaterial:

Lägg i 4% buffrad formaldehyd 10 ggr preparatmängden Mediq 30 ml art.nr 55064, 40 ml art.nr 55065 och 150 ml art.nr 55094

Kommentar/mer info:

 

SVF

 

Fall som ingår i Standardiserat Vårdförlopp (SVF), dvs. det finns en välgrundad klinisk misstanke om  tumör( som omfattas av SVF)måste detta anges tydligt på remissen.

 

Svarstid: 10 dagar för 90 % av provmaterialet
Pris: Abonnemang 489 kr, övriga 622 kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2017-02-22 kl 12:19