Analysförteckning

Sök på bokstav:

Lymfkörtel/Lymfoida organ
Analyserande lab:

PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:

Patologi allmän

Provtagningsmaterial:

provtagningsrör/kärl i plast med tätslutande lock

Provtagning: Körteln ska tas ut hel, med kapsel och omgivande fettväv. Lymfkörtelvävnad är ömtålig och kräver mycket varsam hantering.
Omhändertagande: Lymfkörteln skickas direkt ofixerad till laboratoriet, insvept i kompress genomfuktad med fysiologisk koksaltlösning.
Vid transport bör körteln hållas kyld, genom att is/kylklamp packas tillsammans med preparatburken.
Kommentar/mer info:
Lämna in ofixerade lymfkörtel/lymfoida organ så tidigt på dagen som möjligt, endast undantagsvis efter kl. 13:00.
Om ett prov behöver tas om hand senare än kl. 13:00 ska lab kontaktas för överenskommelse.

 

SVF

 

Fall som ingår i Standardiserat Vårdförlopp (SVF), dvs. det finns en välgrundad klinisk misstanke om  tumör( som omfattas av SVF)måste detta anges tydligt på remissen. SVF anges lämpligen i rutan Frågeställning för att säkert observeras.

 

Svarstid: 80% inom 10 arbetsdagar
Pris: Abonnemang 2482kr, övriga 2800 kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2018-03-29 kl 01:19 av Anders Askerlund