Analysförteckning

Sök på bokstav:

Mag-Tarm-kanalen
Analyserande lab:

PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:

Patologi allmän

Provtagningsmaterial:

4% buffrad formaldehyd 10ggr provmängden

Omhändertagande: SE mer information nedan
Kommentar/mer info:

Biopsier
se tarmbiopsier

Stora preparat (operationspreparat)

Malign ventrikel, tunntarm - resektionsyta skall infärgas svart på ventrikel och tunntarmssresektat med tumör. Prepararet klipps upp utom tumörområdet för att kunna renspolas och fyllas med formaldehyd (jmf med colon preparat enligt nedan). Whipple preparat skall infärgas enligt mall av operatör.

Benign esopahagus, ventrikel och tunntarm skall vara uppklippt, rengjord och uppspänd med slemhinnan uppåt.

Det ultimata för att vi på bästa sätt skall kunna bedöma CRM, radikalitet mot olika riktningar etc. är om vi kan få preparaten på följande sätt:

COLON

Resektionsyta tuschad svart av operatör. Tarmen klipps upp på serosaytan, följ en tenia till 2 cm innan+efter tumören. Dvs tumören med 2 cm marginal åt båda håll är ouppklippt. Det är ytterst viktigt att tumören är ouppklippt. Spola rent från avföring. Peta in ihoprullad pappershandduk i lumen från båda håll (= tumören fixeras inifrån såväl som utifrån av omgivande formaldehyd). Nåla inte upp. Sänk i formaldehyd. Omge preparat med pappershanddukar så att det inte ligger mot plast (= fixerar inte där). 

RECTUM
Helt ouppklippt - MEN fylld med formaldehyd - detta kan göras genom att man klipper ett litet hål i änden längst bort från tumören ( nästan alltid oral ände) varpå man spolar rent från avföring, fyller med formaldehyd och att änden sedan försluts med en påsförslutare ( här kommer preparatet att bli ihopklämt men detta saknar betydelse för den patologiskdiagnostiska bedömningen ). Operatör tuschar INTE resektionsytan på rectum. Nåla inte upp. Sänk i formaldehyd. Omge preparat med pappershanddukar så att det inte ligger mot plast (fixerar inte där).

Det kan naturligtvis finnas fall där det ur medicinsk synvinkel är lämpligt att klippa upp hela tarmen - tex då man ej kan palpera någon tumör eller för att leta efter ett ställe i tarmväggen där man tidigare tagit ett adenom med cancer in situ eller liknande, i dessa fall är det mycket tacksamt med en märksutur vid det ställe där ni själva misstänkt att adenomet suttit.

 

SVF

 

Fall som ingår i Standardiserat Vårdförlopp (SVF), dvs. det finns en välgrundad klinisk misstanke om  tumör( som omfattas av SVF)måste detta anges tydligt på remissen. SVF anges lämpligen i rutan Frågeställning för att säkert observeras.

 

Svarstid: 80% inom 10 arbetsdagar
Pris: Abonnemang från 489 kr, övriga 622 kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2018-03-29 kl 01:21 av Anders Askerlund