Analysförteckning

Sök på bokstav:

Influensa och RS-virus PCR
VAS Provkod: INFRS OBS ska beställas under KEM i VAS
Analyserande lab:

MIB och KEM

Klinisk mikrobiologi
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-13 18 50

Klinisk kemi Halland
035-13 18 00
0340-48 14 25
Provtagningsmaterial:

E-swab eller sugset

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Nasofarynxaspirat, nasofarynx pinnprov eller svalg pinnprov. Pinnprov från svalg har lägst känslighet.

Nasofarynxaspirat:
Sugset, koksaltlösning (PBS)
Före provtagning: torka bort ev. snor och krustor men snyt inte. Uppskatta avståndet mellan näsborren och örsnibben så att du vet hur långt katetern ska föras in.
Till det ena munstycket kopplas sugkateter och till det andra en vakuumsug. För in sonden vågrätt längs näshålans botten till det bakre nasofarynxområdet. Sug nässekret genom att pumpa två gånger med handvakuumpumpen, alt med suguttaget i väggen. Vrid sonden. Sug ytterligare en gång och dra ut sonden. För ned sonden i koksaltlösningen. Sug upp lite koksaltlösning till sugsetets provrör. Kontrollera att sonden sköljts igenom ordentligt. Lossa pumpen från sugsetet. Kontrollera att det verkligen finns sekret i provröret. Skruva loss locket med de två slangarna från sugsetröret och förslut röret med det vanliga skruvlocket.

Nasofarynxsekret:
Provtagningspinne för DNA/RNA påvisning (Eswab blå kork)
Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningarna. För provtagningspinnen längs näsbotten till bakre svalgväggen/nasofarynx. Låt den om möjligt ligga kvar 10 –15 sekunder.

Svalgsekret:
Provtagningspinne för DNA/RNA påvisning (Eswab rosa kork)
Fukta bomullstoppen i steril koksaltlösning innan provtagning. Rotera pinnen mot båda tonsillerna. Efter provtagning placeras pinnen i transportröret.

För optimal känslighet skall provet vara på laboratoriet snarast och senast ett dygn efter provtagning. I väntan på och under transport förvaras provet kylt.
Metod: Påvisande av RNA för influensa och RS-virus med PCR-teknik.
Kommentar/mer info:

Diagnostik av influensa A och B samt RS-virus beställs med följande VAS-kod:

INFRS - beställs under KEM i VAS

Hygienriktlinjer finns att läsa på extranätet. Se länk nedan:

» Tilläggsinformation
Svarstid: Normalt inom 4 timmar.
Analysfrekvens: Måndag - söndag
Pris: Se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-12-13 kl 01:02 av Annelie Bajkusa