Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-IgE antikroppar, allergenmixar
VAS Provkod: se förteckning VAS-koder
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 4

För uppgift om VAS-beställningskod för respektive allergen se förteckning över VAS-koder.

Analyskoder för allergianalyser som börjar med _ ska beställas på Klinisk kemi 4 (kommentarsfältet på baksidan) » Förteckning över VAS-koder
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Analysvolym: 50 µL serum per paneltest.
Serumprov sparas i två månader för kompletterande analyser.

Allergenmixarna utgör Mix Burfågel, Mix Föda, Mix Gräs och Mix Mögel.

Referensintervall:
NEG
Svarstolkning: NEG:
Ej mätbar eller mycket låg koncentration av specifika IgE-antikroppar.
Märk: Vid fortsatt misstanke om sensibilisering rekommenderas analys av specifikt IgE mot misstänkt allergen.

POS:
Förekomst av specifika IgE-antikroppar mot allergen.
Analysfrekvens: 3 gånger/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-11-16 kl 12:08 av Rosita Ivarsson