Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-IgE allergenspecifika antikroppar
VAS Provkod: se förteckning VAS-koder
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 4

För uppgift om VAS-beställningskod för respektive allergen se förteckning över VAS-koder.

Analyskoder för allergianalyser som börjar med _ ska beställas på Klinisk kemi 4 (kommentarsfältet på baksidan) » Förteckning över VAS-koder
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Analysvolym: 50 µL serum per allergen.
Serumprov sparas i två månader för kompletterande analyser.

Allergensortiment:

» Tilläggsinformation
Enhet: kU/L
Referensintervall:
Atopisk allergi mot undersökt allergen ej sannolik, men kan inte helt uteslutas. Siffervärden lämnas ner till 0,10 kU/L. 0 - 0,34
Gränsvärde:  0,35 - 0,7
Spec IgE ak finns 0,7 - 3,5 
Atopisk allergi sannolik:
(Ju högre värde desto större sannolikhet för allergi)
>3,5
Analysfrekvens: 3 gånger/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:22 av Joel Holm