Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-IgE antikroppar, allergenspecifika
VAS Provkod: se förteckning VAS-koder
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 4

För uppgift om VAS-beställningskod för respektive allergen se förteckning över VAS-koder.

Analyskoder för allergianalyser som börjar med _ ska beställas på Klinisk kemi 4 (kommentarsfältet på baksidan) » Förteckning över VAS-koder
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Analysvolym: 50 µL serum per allergen.

 Serumprov sparas i två månader för kompletterande analyser.

 

Enhet: kU/L
Referensintervall:

0 - 0,09

Svarstolkning: Ej mätbar koncentration av specifikt IgE mot undersökt allergen. IgE-förmedlad allergi mot undersökt allergen är inte sannolikt.

0,10 kU/L->100 kU/L:
Förekomst av specifikt IgE mot undersökt allergen fastställd. Ju högre koncentrationen är desto större är sannolikheten att en kliniskt relevant allergi förekommer mot det undersökta allergenet. Så är dock inte alltid fallet. IgE-nivåer mellan 0,10 kU/L-0,35 kU/L kan ha betydelse för små barn och vid insektsgifts- och läkemedelsallergi. Den låga nivån har också ett prediktivt värde för utveckling av klinisk allergi. Ett högt värde är inte heller alltid detsamma som att det verkligen föreligger en klinisk allergi. Patienten är sensibiliserad men resultatet måste alltid värderas mot symtom, ålder och anamnes.
Analysfrekvens: 3 gånger/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-11-21 kl 10:08 av Joel Holm