Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-IgE luftburna allergen, översikt
VAS Provkod: IGELUF
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 4

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Analysvolym: 50 µL serum per test.
Serumprov sparas i två månader för kompletterande analyser.

Allergensortiment:

» Tilläggsinformation
Referensintervall:
PAU/L
0 - 0,34
Svarstolkning: Se särskilt avsnitt om allergidiagnostik. » Tilläggsinformation
Analysfrekvens: 3 gånger/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:23 av Joel Holm