Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-IgE total
VAS Provkod: IGETOT
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

Klinisk kemi 4

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Analysvolym: 50 µL serum per paneltest

Serumprov sparas i två månader för kompletterande analyser.

Enhet: kU/L
Referensintervall:
 Rek. gränser
  MV MV +1 SD
6 v: 0,6 2,3
3 mån: 1,0 4,1
6 mån: 1,8 7,3
9 mån: 2,6 10
 1 år: 3,2 13
 2 år: 5,7 23
 3 år: 8,0 32
 4 år: 10 40
 5 år: 12 48
 6 år: 14 56
 7 år: 16 63
 8 år: 18 71
 9 år: 20 78
10 år: 22 85
vuxna: 13 50
  Vid värde < MV föreligger troligtvis ingen atopisk allergi. Vid värde > MV+1SD föreligger med sannolikhet atopisk allergi.
Svarstolkning: Se särskilt avsnitt om allergidiagnostik. » Tilläggsinformation
Analysfrekvens: 3 gånger/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:23 av Joel Holm