Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Proteinprofil
VAS Provkod: PROTS
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 2

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Frågeställning enligt nedan anges på remissen.

Frågeställning Kod i VAS
Hemolys/Anemiutr PROTS1 
Ig-bristutredning PROTS2
Inflammation PROTS3 
Inflam.tarmsjukdom PROTS4  
Komplementaktivering PROTS5 
Leverutredning PROTS6 
M-komponent  PROTS7 
Stödjevävssjukdom  PROTS8
P-Piller  PROTS9 

Elektroforetisk separation av serumproteiner och kvantitering av

Albumin, alfa1-Antitrypsin, Orosomucoid, Haptoglobin, IgA, IgG, IgM.

Sammanfattande bedömning ingår.

Ev M-komponent klassas och kvantiteras.

Referensintervall:

Se resp ingående analys

Analysfrekvens: Vardagar
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:50 av Joel Holm