Analysförteckning

Sök på bokstav:

U-Proteinprofil myelomstatus
VAS Provkod: PROTMU
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 2

Provtagningsmaterial:

Dygnsmängd urin samlas i plastdunk. Väl blandad dygnsurin avskild i vakuumrör för urin.

Vakuumrör: Websesam art nr 50736
Överföringsstrå: Websesam art nr 50737
Kommentar/mer info:

Dygnsmängd anges på remissen.

Frågeställning enligt nedan anges på remissen.

* Bence-Jones prot.uri
Kod i VAS: PROTU1

* Glomerulär prot.uri
Kod i VAS: PROTU2

* Tubulär prot.uri
Kod i VAS: PROTU3


Kvantitering av
Albumin,  
IgG,
(Ig)Kappa-kedja,
(Ig)Lambda-kedja.
Ev. Bence Jones klassas och kvantifieras.
Sammanfattande bedömning ingår.

Referensintervall:

Se resp ingående analys

Analysfrekvens: 2 gånger/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:50 av Joel Holm