Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-IgG, subklasser
VAS Provkod: IGGSUB
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 2

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Analyspaketet omfattar kvantitering av
lgG 1, lgG 2, lgG 3 och lgG 4.

Vid förvaring > 3 dygn fryses serum.

Enhet: g/L
Referensintervall:
  IgG1 
0-2 år:  2,10 - 7,60
3-4 år:  3,00 - 8,80
5-6 år:  3,00 - 9,10 
7-8 år:  3,60 - 9,50
9-12 år:  3,90 - 10,40
13-18 år:  3,40 - 9,40 
Vuxna:  3,10 - 8,40 
   
  IgG2 
0-2 år:  0,40 - 2,00
3-4 år:  0,60 - 2,50 
5-6 år:  0,50 - 3,40 
7-8 år:  0,70 - 3,80
9-12 år:  0,90 - 4,10
13-18 år:  1,10 - 5,10
Vuxna:  1,60 - 6,10
   
  IgG3 
0-2 år:  0,15 - 0,85
3-4 år:  0,16 - 0,91
5-6 år:  0,14 - 0,97
7-8 år:     0,16 - 0,92
9-12 år: 0,20 - 1,23
13-18 år:  0,24 - 1,43
Vuxna:  0,23 - 1,42
   
  IgG4 
0-2 år:  0,00 - 0,40
3-4 år:  0,01 - 0,90
5-6 år:  0,01 - 1,10
7-8 år:  0,02 - 1,20
9-12 år: 0,03 - 1,30
13-18 år:   0,06 - 1,50
Vuxna:  0,05 - 1,10

        

Analysfrekvens: 1 gång/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:24 av Joel Holm