Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Järn
VAS Provkod: JÄRN
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

PST-rör 3 mL mintgrön propp

Kommentar/mer info:

Dygnsvariation.

Fasta inget krav.

P-Transferrin utförs med automatik och P-Järnmättnad beräknas.

Enhet: µmol/L
Referensintervall:
0-13 år: 5 - 25
14-17 år: 7 - 30
Vuxna: 9 - 34

Angivna referensintervall gäller för prov tagna kl 07-12.

Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:26 av Joel Holm