Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Järnmättnad
VAS Provkod: JÄRNMÄ
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

PST-rör 3 mL mintgrön propp

Kommentar/mer info:

Beräknat värde från analys av P-Järn och P-Transferrin.

Referensintervall:
0-5 mån: Referensintervall saknas
6 mån - 11 år: 0,06 - 0,41
12-17 år: 0,06 - 0,48
Kvinnor: 
18-50 år: 0,10 - 0,50
>50 år: 0,15 - 0,50
Män: 0,15 - 0,60
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:27 av Joel Holm