Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Kreatinin
VAS Provkod: KREA
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

PST-rör 3 mL mintgrön propp

Kommentar/mer info:

Resultat rapporteras även som GFR om patienten är ≥18 år. 
se Pt-GFR (Kreatinin) norm

Enhet: µmol/L
Referensintervall:
≤60 dgr: 20 - 75
61 dgr-1 år: 14 - 30
2-11 år: 20 - 50
12-16 år: 35 - 75
Kvinnor: 45 - 90
Män: 60 - 105

Koncentrationen är beroende av muskelmassan.

Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:30 av Joel Holm